Truyền hình

TV


TRT Hue’s Television, “Phuc’s Fond-Four Seasons of Love”, 2nd Annual, 07/2014 

« Konserten “Four Seasons of Love» tiltrakk seg mange støttespillere, som f.eks kjente sangere som Anh Chin Nguyen og Ngoc Mai, Hong Hai. Dette var en anledning for Phuc’s Fond til å takke sine støttespillere, sponsorer og velgjørere som alltid er med. I løpet av kvelden ble det delt ut sykler til fattige barn med svært gode skoleresultater, en gave på totalt ca 7000 kr »


VTV Hue, “Phuc’s Fond, Four Seasons of Love” 2014
«En meningsfylt kveld med en visjon om å hjelpe fattige folk til å komme seg videre. Overskuddet fra konserten vil bli brukt til å bygge 2 hus for fattige i Huong Long Ward og til å sponse skolesykler til barn som lever under fattigdomsgrensen. VTV Hue.»


TRT Hue’s Television, Phuc’s Fond organiserte Mid-Autumn Festival i Dien Hoa, Huong Thuy.
«Union of Organizations, i samarbeid med Phuc Quang Nguyen’s charity, ga 210 gavepakker til barn med forskjellige handicap. Hvert barn mottok en lykt, en «månekake», gaver og melk. I tillegg til gavene fikk barna leke, høre fortellinger og ta del i all festivitasen omkring Mid-Autumn Festival… »


TRT Hue’s Television, Phuc’s Fond delte ut gavepakker til ofre for Typhoon 11 i Loc Binh, Phu Loc
«Loc Binh er en av provinsene som ble berørt av Typhoon 11…Phuc Quang Nguyen’s charity delte ut 40 gavepakker til en samlet verdi av ca 7000 kr.. Phuc Quang Nguyen’s Charity oppfordrer sponsorer og støttespillere til å hjelpe befolkningen med reparasjonsomkostningene…»


TRT Hue’s Television, Phuc’s Fond kom med gaver til fattige familier i Phogn Dien, Quang Dien.
«Organisasjonen delte ut 100 gavepakker til fattige familier i Phong Son Ward, Phong Dien Province. Siden begynnelsen av året har Phuc’s Fond organisert mange hjelpeoperasjoner til an samlet sum av omtrent 800.000 kr »


VTV Hue, “Phuc’s Fond, Four Seasons of Love” 2013
“Four Seasons of Love er humanitær hjelp.I løpet av disse fire årstidene har vi samlet inn og mottatt mange former for hjelp fra sjenerøse sponsorer og velgjørere i inn- og utland. Hensikten er å hjelpe vanskeligstilte folk.» Mr. Phuc Quang Nguyen.


VTV Hue, Phuc’s Fond delte ut stipendier i Hue City.
“Organisasjonen delte ut 105 stipendier verdt mer enn 80.000 kr til studenter og elever ved videregående skoler i og omkring Hue City. Disse stipendiatene er svært dyktige, men har ikke anledning til å betale egen skolegang og utdanning.”


TRT Hue’s Television, Phuc’s Fond delte ut stipendier i Phong Dien, Quang Dien
« Fondet delte ut 20 stipendier, hver av dem verdt ca 200 kr, til fattige, dyktige grunnskoleelever i Dien Hai Ward, Phong Dien Province. Siden årets start har Phuc’s Fond stått for mange veldedige operasjoner og har videreformidlet ca 100.000 kr til dette. »

Laisser un commentaire