OPPSTART MED BYGGING AV HUS, RENTVANNSYSTEM, BEFARING OG OVERREKKELSE AV PENGER I ANDRE OMGANG I QUANG TRI

Vi har tidligere opplyst om bygnings prosjekter for 7 hus og 3 rentvannsystem med totalt kostnad er 750-800 000 000 vnd.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/pfbid0m3U18VXhNYzutBPAjrqaBLMMoqAXQCr9pvdCW1LVe4Vrj55iiSuCP3mHx1HaRG5zl
Phuc’sfond på sin side startet byggingen, til nå har 7 hus og 3 rentvannsystem startet opp, noe arbeid er gradvis fullført. I dag 15.05.23 var vi i Quang Tri for oppstarting av et hus og en rentvannsystem og befaring av følgende steder: Fortsett å lese →

TREDJE RENTVANNSYSTEM TILHØRER LIA LANDSBY- Quang Tri

Vi har tidligere opplyst om husbygging og rentvannsystem prosjekt den 24.02.23. De to rentvannsystemene er sponset av Chuong Kon Dang og Anh Nguyen. Prosjektene er snart i sluttfasen og vil umiddelbart bli klare til bruk i juli.

I etterkant fikk vi sponset et rentvannsystem til av Ky Nguyen- Tram og deres venner i Hampton og det skal bygges i A Rong landsby – Quang Tri. Her bor det mer enn 98 husstander og alle tilhører Van Kieu – Pa Co etniske minoriteter. 90% av dem er ekstrem fattige og lever av jordbruk. Fortsett å lese →

BEFARING OG OVEREKKELSE AV PENGER I HUONG HOA, Quang Tri

Den 2 april startet vi med brønnboring etter rene vannkilder. Etter en måneds bygging var vi i dag onsdag 3 mai på befaring på to steder i Huong Hoa, Quang Tri.

1. Rentvannsystemet i Thon Moi. Etter en uke med boring etter ren vannkilde, fikk vi til slutt nede på 130m se vannet sprute opp fra bakken. Denne vannkilden vil bli brukt av mer enn 199 husstander i Moi landsby. 100% av menneskene her er tilhører Pa Co etnisk minoritet. Fortsett å lese →

BEFARING OG OVEREKKELSE AV PENGER I HUONG HOA, Quang Tri.

Den 2 april startet vi med brønnboring etter rene vannkilder. Etter en måneds bygging var vi i dag onsdag 3 mai på befaring på to steder i Huong Hoa, Quang Tri.

1. Rentvannsystemet i Thon Moi. Etter en uke med boring etter ren vannkilde, fikk vi til slutt nede på 130m se vannet sprute opp fra bakken. Denne vannkilden vil bli brukt av mer enn 199 husstander i Moi landsby. 100% av menneskene her er tilhører Pa Co etnisk minoritet. Fortsett å lese →

EIEREN TIL SJETTE HUS-2023

Prosjektet med å bygge hus i 2023 så ut til å ha gått tom midler, men med hjelp fra Tram – Ky Nguyen og hennes venner i Hampton forsetter prosjektet. I dag var vi i Trung Son -A Luoi for å starte opp det femte huset og samtidig fortsette å kartlegge fattige som trenger hjelp til bolig.

Den neste utvalgte er Ho Thi A Reu født 1990, fra etnisk gruppe Pa Co. Bosatt i Le Trieng landsby – A Luoi distriktet. Hun og ektemann Le Bi Le født 2020 begge to kommer fra fattige familier. Etter at de giftet seg fikk de hjelp av myndighetene med et midlertidig hus å bo i. Fortsett å lese →

OPPSTART MED BYGGING AV FJERDE HUS FOR 2023

Etter en periode med besøk og kartlegging av noen steder, kom vi til en avgjørelse, og alle som ble utvalgt i 2023 fikk sin plass i rekken med oppstart av bygging. I går søndag 09.04.23 besøkte medlemmer av hovedstyret for Phuc’sfond i Hue familien Dinh Van Tuyen og hadde oppstart med husbygging.

Dinh Van Tuyen født i 1977 og tilhører Muong etnisk gruppe. Han bor nå i Khe Su landsby – Thua Thien Hue provinsen med sin kone. Fortsett å lese →

OPPSTART MED BYGGING AV 2 HUS I A LUOI OG HUONG TRA

Siste søndag 02.04.23 startet vi med bygging av to rent vannsystem og et hus i Quang Tri. I dag 05.04.23 fortsetter vi videre til A Luoi og Huong Tra, hvor det skal bygges to hus. Første hus går til Ho Thi Cai. Ho Thi cai er født i 1978 og er av etnisk minoritet Pa co. Mannen hennes gikk bort for 18 år siden av sykdom og hun har vært alenemor siden. De har ikke noe jord å dyrke på så hun jobber for andre for å få inntekt til å forsørge barna sine. Fortsett å lese →

OPPSTART MED BYGGING AV ET HUS OG 2 VANNSYSTEM I QUANG TRI

I dag søndag 02.04.23 fra tidlig på morgen dro Phuc’sfonds hovedstyre og representant i Hue til Huong Hoa – Quang Tri for å oppstart av byggearbeidet. Her skal vi bygge 2 rentvannsystem og ett hus.
FØRSTE RENT VANNSYSTEM I MOI LANDSBY.

Her er mer enn 199 husstander og folk er Van Kieu- Pa Ko etniske minoriteter. Alle lever i fattigdom. Landsbyen ligger dypt inne i fjellene og nær grensen til Laos. Dette er en fattig landsby som er kjent for «mangel på rent vann». I de siste ti år har de søkt om hjelp, men uten respons. Den eneste vannkilde de har nå er fra Xe Pon elva som renner fra Laos. Elva er ikke dyp, og om sommeren er den veldig grunn og vannet innholder mye forurensning. P.g.a sprøytemidler og gjødsling blir det fullt av giftstoff i elva. Folk her må gå 2 km for å få rent vann. Overfor den ynkelige situasjon til folket i Moi landsby sponset Chuong Jon Dang og Saigon service et rentvannsystem.
Fortsett å lese →

DET BLE 2 RENTVANNSYSTEM OG 4 HUS FOR 2023

I den siste tiden har vi fått inn mange tips om vanskeligstilte som er innenfor kravet til å få støttet hus. Etter mange turer på besøk og nærmere undersøkelser tok vi til slutt følgende avgjørelse:
Første rentvannsystem tilhører til Moi landsby- Quang Tri.Landsbyen ligger dypt inne i fjellene og nær grensen til Laos, alle her tilhører etnisk gruppe Pa Co og Van Kieu. 70% av befolkningen lever i fattigdom og dette er den fattigste landsbyen i Quang Tri. Brønndybden er på 90-120mmed lagringstanker, filter, lys, bølgeblikktak og strømtilkobling.Total kostnad fra 70 000 000vnd- 75 000 000vnd er sponset av Chuong Jon Dang og Saigon service. Fortsett å lese →

ANDRE RENTVANNSYSTEM I 2023 TILHØRER KA TUP LANDSBY

Etter en rekke undersøkelser innså vi at mange steder har stort behov for rent vann, men vårt budsjett tillater oss ikke å bore etter flere brønner, derfor måtte vi ta en prioritering. Ka -Tup landsby i Quang Tri provinsen er stedet som mest sannsynlig har det største behovet. Ka -Tup landsby ligger i sørvest Lao Bao byen med 84 husstander, hvor 45% av befolkningen enten lever i relativ eller ekstrem fattigdom.
Men matmangel er ikke så stor sak her, det de trenger mest er rent vann. Den hovedvannkilden de har nå er fra Xe Pon elva som renner fra Laos. Elva er ikke dyp, og om sommeren er den veldig grunn og vannet innholder mye forurensning. P.g.a sprøytemidler og gjødsling blir det fullt av giftstoff i elva. For å skaffe rent vann må folk her gå i 2km til A Doi kommune. Fortsett å lese →