Stipend

En stor del av Phuc`s Fonds arbeid er å gi støtte til utdanning.
Utdeling av stipendier startet for ca 20 år siden. I løpet av den tiden har fondet hjulpet mange elever og studenter til skolegang og universitetsstudier. De har fått sjansen til en ny start i livet. Det gis 3 forskjellige slags stipendier:

  • fullfinansiert studium
  • delvis finansiert studium
  • økonomisk støtte til studiestart

I 2008 startet fondet et samarbeid med avisen Tuoi Tre (en avis for undom og studenter) for å finne verdige mottakere av fondets stipendier. I 2010 startet samarbeidet med universitetet i Hue. Fondet, i samarbeid med universitetet, undersøker nøye hvem som skal tildeles stipend. Hvert år får 100-150 studenter støtte fra fondet.

I 2014 startet fondet en fadderordning som går ut på at en fadder hjelper og støtter en elev gjennom grunnskolen. I tillegg kjøper vi helseforsikringskort til fattige skoleelever, oog en del skoler har fått hjelp til undervisningsmateriell.

 

Leave a Reply