UTDELING AV MÅNEDLIGE GAVER TIL PHUC’S FONDS FATTIGE FAMILIER- NOVEMBER

I dag 30.11.22 etter en uke dro Phuc’s Fonds medlemmer fra byen til landsbyen, de jobbet på spreng for å komme fram med månedlige gaver til fattige husholdninger.

Selv om samfunnet har utviklet seg til noe bedre, er det fortsatt mange som har det veldig vanskelig. De lever et liv i nød og mangler valgmuligheter. Vi klarer ikke å utrydde all ekstrem fattigdom, men vi skal gjøre så godt vi kan for å gi dem energi og tro på livet og dette er grunnen til » KET NGHIA YEU THUONG-CHEN COM AN TINH» programmet som har eksistert siden juni2012. Hovedformålet vårt er å støtte folk som har følgende vanskelige livssituasjoner: Fortsett å lese →

UT DELING MATPAKKER TIL DE MEST TRENGENDE PASIENTER FOR NOVEMBER. 2022

I dag søndag 27.11.2022 har Phuc’s Fond med hoved sponse fra fru Kim Anh og månedlig bidrag fra Dương Hiền og Tuy Oanh Duong Thi var på sykehuset med å dele ut mer enn 300 matsporsjoner til de mest trengende som for tiden er under medisinsk behandling på sentralsykehuset i Hue, Vietnam.

Denne aktivitet har vidrevet siden mars 2012 med sponsing fra en vietnamesiske familie som bor i Brisbane, Australia, og hver måned har gruppen til Phuc’s Fond vært i aksjon. Tidlige om morgenen har de vært på markedet for å handle inn. Så lager de mat og pakke inn til over 300 porsjoner. Fortsett å lese →

4 NYE FATTIGE ELEVER FÅR MÅNEDLIG STØTTE AV PHUC’S FOND

I november hadde 130 fattige elever og studenter overrekkelse av årlige stipender fra Phuc’Fond. 50 av dem er fattige elever fra alle klassetrinn som fikk THAP SANG UOC MO stipender. Dette spesielle stipender går til foreldreløse barn som kommer fra fattige familier. Alle disse har tragiske livshistorier.
50 fattige elever støttes av Phuc’sfond gjennom THAP SANG UOC MO programmet. Fortsett å lese →

PHUC’S FOND – ARANGERER FAMILIEDAG FOR BARNEHJEMMET MED FUNKSJONSHEMMEDE BARN LONG THỌ NOVEMBER – 2022

Med sponsor fra Nhumy Vo, idag søndag den 13/11/2022 var Phuc’s Fond på funksjonshemmede Long Thọ for å arrangere en familiedag for måneden november, slik at de foreldreløse barna skal få en følelse av at de har en familie. Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmende barn som oppholder seg her. Her får barna undervisning, rehabilitering av helse og yrkesveiledning. De fleste er foreldreløse barn og barna kommer fra fattige familier som ikke har mulighet til å pleie dem. Det kreves store ressurser for å gi barna yrkesopplæring og omsorg så de kan integrere seg i samfunnet. Vi trenger deres støtte slik at senteret kan opprettholdes.
Fortsett å lese →

PHUC’S FOND UTDELING AV STIPENDER I SKOLEÅRET 2022-2023

I dag søndag 6.11.22 i samarbeid med Hue universitet var Phuc’fonds årlige stipendutdeling der, stipendene går til fattige elever og studenter i Quang Tri og Thua Thien Hue. I mer enn 20 år nå har vi alltid vært i nærheten for å støtte, oppmuntre og hjulpet dem til å komme seg over vanskeligheter og oppfylle sine drømmer, slik at de utviklet seg til ressurssterke voksne mennesker som kan bidra til samfunnet. Fortsett å lese →

MÅNEDSAVSLUTNING FOR OKTOBER 2022

Oktober måned er forbi og Phuc’sfond etterlater seg mye glede og lykke i de stedene vi har vært gjennom. Dette er en medmenneskelig og empatisk jobb,som vi ikke hadde klart uten deres forutsigbare midler til å gjennomføre programmer for å hjelpe sårbare.

Oktobers aktiviteter var kostbare, som stipender, støtte til fattige husholdninger og nødhjelp. Dette gjorde at vi endte med røde tall i vårt regnskap. Bare i september og oktober månede hadde vi brukt opp en fjerdedel av vår budsjett, og det gir farlige signaler hvis det forsetter slik.

November forbereder vi stipend til skoleåret 2022/2023 med verdi 800 milioner vnd, «Dong Am Cho Em» programmet støtter for barna som bor i høylandet, og «Xuan Nghia Tinh programmet bidrar til nyttårsgave. For å kunne gjøre dette arbeidet trenger vi deres støtte. Hjelpen er viktigere enn noen gang.
Kanskje kjenner du noen flere som vil være med å støtte oss ?
Fortsett å lese →

BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’S FONDS FATTIGE FAMILIER – OKTOBER

Selv om samfunnet stadig har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange som ikke har det bra. Det er enorme klasseskiller. Mange lever et liv preget av nød og mangel på valgmuligheter. Derfor opprettet Phuc’s fond med «Chen Com An Tinh» programmet. Programmet bidrar til de ekstremt fattige som trenger mest hjelp.
Hver måned vil hver husstand i slike vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 600 til 800 000vnd. Familier som har mindre enn to familiemedlemmer vil motta 600 000vnd, familier med tre eller flere vil motta 800 000vnd. De 40 husstandene støttes av oss helt til de klarer seg selv og
har følgende situasjoner:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem. Og andre spesielle situasjoner eller hendelser. Fortsett å lese →