BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’S FONDS FATTIGE FAMILIER – OKTOBER

Etter 2 hektiske uker var i dag 1.11.22 alle 40 gaver ferdig fordelt til husstander som Phuc’sfond tar vare på. Phuc’sfonds medlemmer i Quang Tri og Thua Thien Hue ofrer seg alltid for at alle gavene skal komme frem i tide hver måned.

Selv om samfunnet stadig har utviklet seg til det bedre, er det fortsatt mange som ikke har det bra. Det er enorme klasseskiller. Mange lever et liv preget av nød og mangel på valgmuligheter. Derfor opprettet Phuc’s fond med «Chen Com An Tinh» programmet. Programmet bidrar til de ekstremt fattige som trenger mest hjelp.
Hver måned vil hver husstand i slike vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 600 til 800 000vnd. Familier som har mindre enn to familiemedlemmer vil motta 600 000vnd, familier med tre eller flere vil motta 800 000vnd. De 40 husstandene støttes av oss helt til de klarer seg selv og
har følgende situasjoner:
– Eldre som ikke har noe støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem. Og andre spesielle situasjoner eller hendelser.

Vi pleier å komme på besøk oftere når vi har tid for å vise at vi bryr oss, trøste og gi dem mental støtte.
På vegne av Phuc’s fond vil jeg takke til alle velgjørere og sponsorene som har valgt å støtte oss. Ditt bidrag gjør at kan flere få livreddende hjelp.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc