Frivillige

Det er flere måter du kan støtte fondet på. Du kan gi direkte økonomisk hjelp til f.eks :

  • fadderbarn
  • stipend
  • familiedag
  • husbygging
  • støtte en familie
  • til fondet for å bruke til akutt hjelp

Du kan og hjelpe til ved fondets diverse arrangementer i Norge og i Vietnam.

Leave a Reply