UT DELING MATPAKKER TIL DE MEST TRENGENDE PASIENTER FOR OKTOBER.2022

I dag søndag 30/102022 har Phuc’s Fond med sponse fra familie til Nguyen van Du, Dương Hiền og Tuy Oanh Duong Thi vært på markedet for å handle og lage over 300 porsjoner mat så var vi på 2 sykehuset for å dele ut mer enn 300 matsporsjoner til de mest trengende som for tiden er under medisinsk behandling på sentralsykehuset i Hue, Vietnam.
Denne aktivitet har vidrevet siden mars 2012 med sponsing fra en vietnamesiske familie som bor i Brisbane, Australia, og hver måned har gruppen til Phuc’s Fond vært i aksjon. Tidlige om morgenen har de vært på markedet for å handle inn. Så lager de mat og pakke inn til over 300 porsjoner. Fortsett å lese →

OVERLEVERING AV HUS TIL HOANG SON FAMILIEN.

I dag 29.10.22 var vi på besøk for overlevering av hus til denne familien. Nå er huset klart så de kan flytte inn det nye huset. Følgende grunner at de fikk innvilget et hus er: Hoang Son er født. 30.10.74 og kone Duong Thi Xuan bor i landsbyen 4 – Thua Thien Hue, de er en av de fattigste familiene fra landsbyen.
Huset de bor i er gammelt og falleferdig. Begge to lider av lett mental sykdom. De lever av grønnsaker som kona dyrker i hagen og inntekt fra mannens fiskefangst. Livet er ikke lett for dem, særlig sykdommen påvirker hverdagen.
Huset hadde byggestart 17.05.22.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2118857101628378
Men på grunn av at det oppstod mye konflikt i familien måtte byggearbeidene utsettes. Etter det offentliges inngrep for å løse saken startet byggearbeidene igjen i august.

Fortsett å lese →

UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER OKTOBER 2022

I dag torsdag 20.10.2022 etter en travel uke med besøk og utdeling av stipend til fattige elever gjennom «Thap Sang Uoc Mo» månedlig programmet, klarte Phuc’sfonds medlemmer å gjennomføre sine oppgaver. Programmet startet opp i 1992 med hensikt å hjelpe fattige elever og studenter til å oppfylle sine drømmer. Flere hundre stipender ble delt ut av Phuc’sfond hvert år. Spesielt de som har vanskelige omstendigheter fikk regelmessig besøk, oppfølging og støtte, slik at de kan få et bra grunnlag til å fortsette videre.
Stipendet gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og videre til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, de er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv.
Fortsett å lese →

INFORMASJON OM STIPEND- ARRANGEMENT FOR 2022-2023

Vi har tidligere informert om stipendutdeling for termin 2022-2022: https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2221592204688200
Arrangementet vil foregå på
Hue universitet søndag den 06.11.kl. 9.00.

Søknadene er ferdig behandlet og vi har kommet til følgende avgjørelse:
– 1 fullt stipend verdt 30 000 000 vnd/pers.
– 4 fulle stipender verdt 20 000 000 vnd/pers.
– 14 delstipend verdt 10 000 000 vnd/pers.
-20 delstipend verdt 5 000 000 vnd/pers. -50 stipender verdt 2 000 000vnd/pers.
– 50 stipender til fattige elever gjennom « THAP SANG UOC MO» programmet med verdi 8.000.000vnd/pers.
I tillegg dette året har vi ekstra stipender til følgende:
– 20 stipender støtter med sykkel og kontanter verdt 2.400k/pers.tilsammen er 48 milioner.
– 75 stipender støtter skolegang verdt 500.000 vnd/pers. Tilsammen er 35 000 000 vnd.
– 250 stipender støtter bord og lampe verdt 200.000 vnd/pers. Tilsammen er dette 50 000 000 vnd.
– 9 stipender støtter studenter verdt 1.000.000vnd/pers. Tilsammen er 9.000.000vnd.
Samtidig brukte vi 24 milioner for dagstur og støttet skolesaker til ny skoletermin for elever gjennom «Thap Sang Uoc Mo « programmet.
Total verdi av Phuc’s fonds stipender for skoleåret 2022-2023 er : 1.046.000.000 milioner vnd = 45.500 USD. Fortsett å lese →

TUSEN TAKK TIL ALLE

Tusen hjertlig takk for alle gratulasjoner, kort, meldlinger, anrop, innlegg….på min bursdag. Dere er virkelig best venner å ha. Det er utrolig rørende å få vite at jeg betyr noe for så mange. Tusen takk til alle og spesielle takk til Nhat, Dung og venner som had overraske meg med burdag sang, gaver og koselige kveld stund sammen…Og ikke minst Van Tuyen – my dearest lovely wife og mine Hanh, Nga, Nhung og to nydelige gutter Andreas, Vincent som har vært med på å gjøre dagen min fullkommen !!! Fortsett å lese →

FAMILIEDAG I DIEU VIEN GAMLEHJEM

Vi har tidligere lagt ut om ønsket å få noen til å støtte vår månedlige aktivitet i Dieu Vien gamlehjem.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2232840926896661.
I dag søndag 8.10.2022 med sponsing av Kim Anh var Phuc’sfonds medlemmer til stede for å forberede dagen.
Dette er et kjærlig hjem til 30 eldre folk. Alle har et ensomt liv og har stort behov for omsorg. De fleste av dem har ikke barn eller slektninger som kan ta vare på dem, eller barna har ikke mulighet til å forsørge dem. Fortsett å lese →

MÅNEDSAVSLUTNING FOR SEPTEMBER OG PLANLEGGING OKTOBER 2022

I september har vi fullført og avsluttet midthøstfestivalen på 7 forskjellige steder fra Quang Tri til Thua Thien Hue, samtidig med det overleverte vi 3 hus og 1 felles vannrensesystem. Dette er krevende og kostbare programmer.I tillegg er det kommer alle Phuc’sfonds månedlige aktiviteter. Utgiftene endte med 554.900.000vnd i september og beløpet var bidratt fra sponsorer.

Vår Oktober plan er å støtte stipender til over 120 fattige elever med beløp 900.000.000vnd=38.500 Usd. Dette er et stort beløp som fører til at vårt budsjett er oppbrukt. Vi trenger virkelig støtte og samarbeid fra dere nå, slik at vi kan fortsette med vårt veldedige arbeid. Fortsett å lese →