OVERLEVERING AV HUS TIL HOANG SON FAMILIEN.

I dag 29.10.22 var vi på besøk for overlevering av hus til denne familien. Nå er huset klart så de kan flytte inn det nye huset. Følgende grunner at de fikk innvilget et hus er: Hoang Son er født. 30.10.74 og kone Duong Thi Xuan bor i landsbyen 4 – Thua Thien Hue, de er en av de fattigste familiene fra landsbyen.
Huset de bor i er gammelt og falleferdig. Begge to lider av lett mental sykdom. De lever av grønnsaker som kona dyrker i hagen og inntekt fra mannens fiskefangst. Livet er ikke lett for dem, særlig sykdommen påvirker hverdagen.
Huset hadde byggestart 17.05.22.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2118857101628378
Men på grunn av at det oppstod mye konflikt i familien måtte byggearbeidene utsettes. Etter det offentliges inngrep for å løse saken startet byggearbeidene igjen i august.

Dette huset er sponset av Kirsten Lampe med verdi 65 000 000 vnd. Kirsten var styreleder i Phuc’sfond organisasjon før. På vegne av Kirsten overleverte vi huset og innflyttingsgaver til Hoang Son familien.
På vegne av Phuc’sfond og familien Hoang Son rekker vi en stor takk til Kirsten Lampe som alltid er med oss å hjelpe de som er mindre heldige.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc