UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER OKTOBER 2022

I dag torsdag 20.10.2022 etter en travel uke med besøk og utdeling av stipend til fattige elever gjennom «Thap Sang Uoc Mo» månedlig programmet, klarte Phuc’sfonds medlemmer å gjennomføre sine oppgaver. Programmet startet opp i 1992 med hensikt å hjelpe fattige elever og studenter til å oppfylle sine drømmer. Flere hundre stipender ble delt ut av Phuc’sfond hvert år. Spesielt de som har vanskelige omstendigheter fikk regelmessig besøk, oppfølging og støtte, slik at de kan få et bra grunnlag til å fortsette videre.
Stipendet gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og videre til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, de er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv.

Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.
Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det, følger opp undervisningen, gir råd og veiledning. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. Hver måned får de 600.000vnd og støttes med skolesaker ved skolestart av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte.

I tillegg har vi også andre månedlige aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til fattige pasienter og familiedag for institusjoner med utgifter 55.000.000vnd per. Måned. Vi ønsker oss inderlig flere velgjørere som støtter oss slik at vi har midler nok til å stabilisere livet til de vanskeligstilte.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc