INFORMASJON OM STIPEND- ARRANGEMENT FOR 2022-2023

Vi har tidligere informert om stipendutdeling for termin 2022-2022: https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2221592204688200
Arrangementet vil foregå på
Hue universitet søndag den 06.11.kl. 9.00.

Søknadene er ferdig behandlet og vi har kommet til følgende avgjørelse:
– 1 fullt stipend verdt 30 000 000 vnd/pers.
– 4 fulle stipender verdt 20 000 000 vnd/pers.
– 14 delstipend verdt 10 000 000 vnd/pers.
-20 delstipend verdt 5 000 000 vnd/pers. -50 stipender verdt 2 000 000vnd/pers.
– 50 stipender til fattige elever gjennom « THAP SANG UOC MO» programmet med verdi 8.000.000vnd/pers.
I tillegg dette året har vi ekstra stipender til følgende:
– 20 stipender støtter med sykkel og kontanter verdt 2.400k/pers.tilsammen er 48 milioner.
– 75 stipender støtter skolegang verdt 500.000 vnd/pers. Tilsammen er 35 000 000 vnd.
– 250 stipender støtter bord og lampe verdt 200.000 vnd/pers. Tilsammen er dette 50 000 000 vnd.
– 9 stipender støtter studenter verdt 1.000.000vnd/pers. Tilsammen er 9.000.000vnd.
Samtidig brukte vi 24 milioner for dagstur og støttet skolesaker til ny skoletermin for elever gjennom «Thap Sang Uoc Mo « programmet.
Total verdi av Phuc’s fonds stipender for skoleåret 2022-2023 er : 1.046.000.000 milioner vnd = 45.500 USD.

Alle som har fått innvilget støtte må møte opp den dagen, uansett grunn vil fravær ikke bli godtatt, stipendet vil bli opphevet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc