Organisasjon

Phuc`s Fond er et internasjonalt NGO (Non Government Organisation, dvs ikke politisk eller religiøst) fond og ledes av et norsk styre som består av Kirsten F. Lampe, Edel Gleditch Kaland og Phuc Quang Nguyen og varamedlemmer Norma Syse og Rannveig Tyssen .

Fondet har en vietnamesisk representant i Hue, Vietnam og er også representert i flere større byer i Vietnam.

Leave a Reply