UTDELING AV MATPAKKE TIL PASIENTER I JUNI-2022

Phuc’sfond har forståelse og empati for vanskelighetene de har. Vi gjør vårt beste for å hjelpe dem med byrdene når det er nødvendig. Det hadde vi ikke klart uten støtte fra dere velgjørere. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke Jerry Lisa Tran, Dương Hiền og Tuy Oanh Duong Thi som alltid vil være med oss å bringe kjærlighet til uheldige og hjelpe oss med å realisere vår misjon «HELP TO HELP» Fortsett å lese →

UTDELING AV STIPEND JUNI 2022

Stipend støtter elever som har det vanskelige omstendighet, og hensikten med å hjelpe de unngå å droppe ut av skolen, slik at de kan forsette med utdannelse og oppfylle drømmene sine.
Det gjelder for elevene som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs .
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.
Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det , følger opp undervisningen, gir råd og veiledning. De får støtte 600.000vnd hver måned fra fadder, de som har ingen støtte, bruker Phuc’sfond egne midler til å gjennomføre.Vi gjør så godt vi kan for å stabilisere livene deres.
Fortsett å lese →

VÅRDAG VED LILAND SKOLE MED INTEKT TIL PHUC’S FOND

Endelig Vårdagen blitt i år arrangert etter 3 år STOPP på grunn av Covid – 19. Onsdag 1 juni 2022 enda en vårdag i boks for 7 gang og alt var bare flott. Været var på vår side. Supert oppmøte av foreldre og andre voksne. Flott stemning. Konserten på Lekeplassen, den imponerende utstillingen i gymsalen med ting som eleverpå Liland skole har laget i forskjellige kunst og håndverk timer.

Blide og kjøpevillige folk over alt. Det ble samlet inn 22.000,- på vårdagen på Liland. FAU er glade for å meddele at de har vedtatt at hele beløpet tildeles Phucs fond i år. De skal bli brukt på en god måte til glede for mange. Fortsett å lese →

FAMILIEDAG PÅ LONG THO SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE – JUNI 2022

I dag tirsdag 14.juni med sponsing av Xuân Ý Nguyễn og ved hjelp av Phuc’sFonds medlemmer får vi muligheten til å organisere familiedag under ledelse av Le Thi Phuong Mai.

Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmende barn som oppholder seg her. De fleste av dem har deltids plass men mange anser senteret som sitt eget hjem. De er barn som trenger stell, pass og tilsyn slik at de kan få nødvendige og forsvarlige tjenester, foruten å utføre daglige gjøremål og om mulig også øke evnene deres til å ta vare på dem selv. Fortsett å lese →

MÅNEDAVSLUTNING MAI.2022

Mai måned var nok en travel måned for oss med husbygging og vannsystem. I tillegg til at alle månedlige aktiviteter er startet opp igjen etter en periode hvor covid hindret oss å gjennomføre de. Budsjettet i mai måned er ganske ubalansert.

Samlet inntekt: 107.015.000vnd
Månedens kostnader: 216.020.000vnd
Vi har gått i minus på hele 109.005.000vnd. Fortsett å lese →