FAMILIEDAG FOR DIEU VIEN GAMLEHJEM JUNI.2022.

I dag 12.juni.2022 med sponsing av Lanh Phan var Phuc’sfonds medlemmer tilstede for å organisere familiedag for de gamle som bor her.
Her bor eldre som ikke har slektninger som kan ta vare på dem. Selv om de får slått seg til ro i eldrehjemmet, hvor de har fått mat og klær, er ensomheten fortsatt uunngåelig.

Vi har dyp sympati for personene som bor her og har dermed organisert familiedag her i 9 år. Gjennom dette programmet ønsker vi delvis å forbedre deres psykisk helse og gi dem enda bedre livskvalitet.
På familiedagen serverer vi god mat , hjelper og støtter de som har behov for det. Vi møter alle med åpenhet varme og viser omsorg for hver enkel av dem, og det gjør dem veldig glade og ser oss som sin familie. Det viktigste er at de får oppleve å bli sett, lyttet til og respektert.

Vi ønsker at flere velgjørere kan støtte oss slik at vi har midler til å hjelpe uheldige som trenger sårt hjelp.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc