MÅNEDAVSLUTNING MAI.2022

Mai måned var nok en travel måned for oss med husbygging og vannsystem. I tillegg til at alle månedlige aktiviteter er startet opp igjen etter en periode hvor covid hindret oss å gjennomføre de. Budsjettet i mai måned er ganske ubalansert.

Samlet inntekt: 107.015.000vnd
Månedens kostnader: 216.020.000vnd
Vi har gått i minus på hele 109.005.000vnd.

Det er et stort beløp for oss , men det betyr ikke at vi slutte å gjennomføre vår månedlig aktivitet.vi har ikke hjerte til å snu ryggen til alle våres uheldige folk.Det gjelder å snu seg rundt ikke snu seg bort. Da kan vi endre liv.

Phuc’sfond er en frivillig organisasjon dermed er budsjettet satt opp ut ifra deres donasjoner for å opprettholde misjonen «HELP TO HELP». Etter 3 år med covid, kan vi endelig dra tilbake til Vietnam i juni for å gjenoppta turene våre som vi har gjort hvert år og organisere humanitære aktiviteter.
På vegne av Phuc’sfond vil vi rette en stor takk til alle bidragsytere og sponsorer. Ønsker alle dere en god sommer.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc