MÅNEDAVSLUTNING FOR FEBRUAR -2023

Februar er forbi uten noen spesielle aktiviteter, men Xuan Nghia Tinh programmet hadde store kostnader og det påvirket vårt budsjett. Det ser heller ikke lysere ut i månedene fremover.

I februar startet vi med husbyggingsprosjekt. I tillegg til Phuc’sfonds månedlige aktivitet, har vi også månedlig støtte til fattige familier og fattige elever, utdeling av matpakke til fattige pasienter og nødhjelp i nødsituasjoner.
Oppsummering for februar:
Total donasjon: 46.900.000vnd
Totalt utgifter er :87.050.000vnd.
Vi sitter igjen med 40.150.000vnd i minus. Fortsett å lese →

MÅNEDAVSLUTNING FOR JANUAR 2023

I januar måned har vi nettopp avsluttet Xuan Nghia Tinh programmet . Gjennom programmet fikk 550 husstander med vanskelige omstendigheter, funksjonshemminger og gateselgere fra Quang Tri til Thua Thien Hue støtte i form av nyttårsgave.

I tillegg til det har vi hatt flere arrangement for gamlehjemmet Dieu Vien, funksjonhemmedes senter Long Tho og sentralsykehusets barneavdeling i Hue. Takket være velgjørere som har gjort dette mulig og takk for at dere alltid bryr dere og hjelper oss å realisere HELP TO HELP. Fortsett å lese →

MÅNEDSAVSLUTNING FOR NOVEMBER 2022

I november måned har vi hatt en del aktiviteter for å hjelpe fattige elever og studenter og støtte de vanskeligstilte. Takket være velgjørere som alltid er med oss for å realisere «HELP TO HELP»

I desember måned vil vi forberede nyttårsgaver i tillegg til de faste månedlige aktivitetene. Vi vil sette i gang med verifisering og velge ut de som trenger mest hjelp ved nyttårsfeiringen. Hver måned bruker vi rundt 80-100 milioner vnd. Vårt budsjett er avhengig av bidrag og donasjon fra velgjørere. Fortsett å lese →

MÅNEDSAVSLUTNING FOR OKTOBER 2022

Oktober måned er forbi og Phuc’sfond etterlater seg mye glede og lykke i de stedene vi har vært gjennom. Dette er en medmenneskelig og empatisk jobb,som vi ikke hadde klart uten deres forutsigbare midler til å gjennomføre programmer for å hjelpe sårbare.

Oktobers aktiviteter var kostbare, som stipender, støtte til fattige husholdninger og nødhjelp. Dette gjorde at vi endte med røde tall i vårt regnskap. Bare i september og oktober månede hadde vi brukt opp en fjerdedel av vår budsjett, og det gir farlige signaler hvis det forsetter slik.

November forbereder vi stipend til skoleåret 2022/2023 med verdi 800 milioner vnd, «Dong Am Cho Em» programmet støtter for barna som bor i høylandet, og «Xuan Nghia Tinh programmet bidrar til nyttårsgave. For å kunne gjøre dette arbeidet trenger vi deres støtte. Hjelpen er viktigere enn noen gang.
Kanskje kjenner du noen flere som vil være med å støtte oss ?
Fortsett å lese →

MÅNEDSAVSLUTNING FOR SEPTEMBER OG PLANLEGGING OKTOBER 2022

I september har vi fullført og avsluttet midthøstfestivalen på 7 forskjellige steder fra Quang Tri til Thua Thien Hue, samtidig med det overleverte vi 3 hus og 1 felles vannrensesystem. Dette er krevende og kostbare programmer.I tillegg er det kommer alle Phuc’sfonds månedlige aktiviteter. Utgiftene endte med 554.900.000vnd i september og beløpet var bidratt fra sponsorer.

Vår Oktober plan er å støtte stipender til over 120 fattige elever med beløp 900.000.000vnd=38.500 Usd. Dette er et stort beløp som fører til at vårt budsjett er oppbrukt. Vi trenger virkelig støtte og samarbeid fra dere nå, slik at vi kan fortsette med vårt veldedige arbeid. Fortsett å lese →

MÅNEDSAVSLUTNING AUGUST-2022

August er tilbakelagt, det betyr også at sommeren er over. Sommeraktivitetene var kostbare. Vi brukte mer enn 800 000 000vnd i juli måned og det gjorde at vi endte med røde tall i vårt regnskap.

September forbereder vi oss på midthøstfestivalen til over 2500 vanskeligstilte barn. Månedlig støtte til 45 fattige elever slik at de har råd til å fortsette på skolen og andre veldedige aktiviteter som Phuc’sfond utfører hver måned. Fortsett å lese →

MÅNEDAVSLUTTNING JUNI 2022

I juni måneden ble husene gradvis ferdig bygd og er nå på vei for å overlevering. Alle månedlig aktiviteter som støtte til fattige elever,fattige husholdninger,familiedag på veldedighetsfasiliteter, og mange andre veldedige aktiviteter ble gjennomført i juni. Takket være støtten fra mennesker som dere gjør at vi sammen kan gi flere hjelpen de trenger for et bedre liv.

Juli vil det bli nok en travel måned med mange aktiviteter. Det er overlevering av husene og rent vannsystem, deretter forbereder oss til høstfestival fest for barna og årlig stipend. Det kommer til å bli rundt 500.000.000 vnd av budsjettet. Dette er et stor beløp, uten støtte fra dere hadde vi ikke klarte det.
På vegne av Phuc’sfond vil vi takke til alle velgjørere som alltid vil være med oss å implementering av mottoet «HELP TO HELP» Fortsett å lese →

MÅNEDAVSLUTNING MAI.2022

Mai måned var nok en travel måned for oss med husbygging og vannsystem. I tillegg til at alle månedlige aktiviteter er startet opp igjen etter en periode hvor covid hindret oss å gjennomføre de. Budsjettet i mai måned er ganske ubalansert.

Samlet inntekt: 107.015.000vnd
Månedens kostnader: 216.020.000vnd
Vi har gått i minus på hele 109.005.000vnd. Fortsett å lese →

MÅNEDAVSLUTNING MARS- 2022

Til vanlig legger vi frem månedens resultat i begynnelsen av en ny måned. På grunn av mengden med arbeid ble det en liten forsinkelse denne gangen.
April blir enda en travel måned med gode formål. Vi skal begynne med å starte opp husbygging og rent vannsystem prosjekter. April er også tiden for oss å gi råd og planlegge humanitære aktiviteter den kommende sommeren.
Vi hadde ikke klart dette uten deres hjelp. Takke til alle deres varme hjerter til uheldige folk. Vi håper dere vil fortsette å være med og støtte oss slik at vi kan realisere vår misjon «HELP TO HELP». Fortsett å lese →