FAMILIEDAG PÅ LONG THO SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE – JUNI 2022

I dag tirsdag 14.juni med sponsing av Xuân Ý Nguyễn og ved hjelp av Phuc’sFonds medlemmer får vi muligheten til å organisere familiedag under ledelse av Le Thi Phuong Mai.

Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmende barn som oppholder seg her. De fleste av dem har deltids plass men mange anser senteret som sitt eget hjem. De er barn som trenger stell, pass og tilsyn slik at de kan få nødvendige og forsvarlige tjenester, foruten å utføre daglige gjøremål og om mulig også øke evnene deres til å ta vare på dem selv.

De har blitt delt opp i 5 grupper slik at det blir lettere å følge dem opp.
Gruppe 1 med 11 barn som er helt ute av kontroll og trenger omfattende hjelp .
Gruppe 2 med 23 barn med encefalopati.
Gruppe 3 med 23 barn som er både døv og stum.
Gruppe 4 med 21 barn som downs syndrom.
Gruppe 5 med 18 barn som også har downs syndrom men som klarer å gjøre mye selv.

Det gir en god følelse å hjelpe andre, å få noen til å smile eller gjøre dagen lysere for en som sliter. På vegne av Phuc’sfond vil vi rette en stor takk til alle velgjørere og spesielt takk til Xuân Ý Nguyễn for din bidrag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc