MÅNEDSAVSLUTNING FOR SEPTEMBER OG PLANLEGGING OKTOBER 2022

I september har vi fullført og avsluttet midthøstfestivalen på 7 forskjellige steder fra Quang Tri til Thua Thien Hue, samtidig med det overleverte vi 3 hus og 1 felles vannrensesystem. Dette er krevende og kostbare programmer.I tillegg er det kommer alle Phuc’sfonds månedlige aktiviteter. Utgiftene endte med 554.900.000vnd i september og beløpet var bidratt fra sponsorer.

Vår Oktober plan er å støtte stipender til over 120 fattige elever med beløp 900.000.000vnd=38.500 Usd. Dette er et stort beløp som fører til at vårt budsjett er oppbrukt. Vi trenger virkelig støtte og samarbeid fra dere nå, slik at vi kan fortsette med vårt veldedige arbeid.

Phuc’sfond er en frivillig organisasjon, dermed er budsjettet satt opp ut ifra deres donasjoner for å opprettholde våre oppgaver. Uten deres bidrag hadde ikke Phuc’sfond eksistert i 25 år nå og kunnet utføre nødhjelp til alle vanskeligstilte. Tusen hjertelig takk til alle våre velgjørere som alltid er med oss for å bringe kjælighet til uheldige.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.