PHUC’S FOND DELER UT MATPAKKER TIL DE MEST TRENGENDE FAMILIE FOR SEPTEMBER.2022

I dag søndag den 25.09.2022 var Phuc’s Fond sine gruppemedlemmer ute og besøkte de familier som vi har tatt ansvar for å støtte regelmessiig med livsopphold. Det er 45 familier som er uføreføre eller eldre som mangler enge barn som kan ta seg av dem, eller har for mange barn til å kunne brødføre disse selv.

Dette prosjekt startet vi med fra 6.2013 for å hjelp de mest trengende familier i samfunnet. Etter å ha foretatt mange besøk hos ulike familier som har slitt med økonomien. Dette gjelder:
-Eldre mennesker som ikke har noen slektninger eller barn som passer på dem.
-Alene-mødre som mistet sin mann av ulike grunner og som har barn med handikap eller født med kronisk sykdom og ikke får støtte fra samfunnet…
-Familier med barn som lider av alvorlige sykdommer siden fødselen.
-Mødre som dessverre har mistet mannen sin, er syke med barn som er for små…Og andre spesielt vanskelige omstendigheter
Vi har plukket ut 45 av de mest hjelptrengende familiene. De skal får støtte fra oss hver måned med matpakker som er verdt ca. 300 kr og som inneholder :
-10 kg med ris
–1 pakker med nudler
-1 kg sukker
-1 liter med kokeolje
-1 liter med fiskesaus
-Krydder og 300.000 dong = 100 kr i kontant
Hver familie får en matpakke verdt ca. 300 norske kr. i måneden.
Disse dekker de mest grunnleggende behov. For oss som bor i Norge betyr denne summen ingen ting, men for fattigfolk er dette mye penger.

Vi planlegger å ta opp lån som kan understøtte familier så de kan få starte opp næringsvirksomhet for å bli mer selvhjulpne.

Men Phuc’s Fond har foreløpig ikke råd til å sette prosjektet ut i livet. Vi håper flere kan gi økonomisk støtte til dette opplegget, som kan gi mange av disse underpriviligerte et verdigere liv. Vi sier tusen takk til dem som måtte stille opp her.

Med vennlig hilsen
PHUC’S FOND