PHUC’S FOND – ARANGERER FAMILIEDAG FOR BARNEHJEMMET MED FUNKSJONSHEMMEDE BARN LONG THỌ NOVEMBER – 2022

Med sponsor fra Nhumy Vo, idag søndag den 13/11/2022 var Phuc’s Fond på funksjonshemmede Long Thọ for å arrangere en familiedag for måneden november, slik at de foreldreløse barna skal få en følelse av at de har en familie. Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmende barn som oppholder seg her. Her får barna undervisning, rehabilitering av helse og yrkesveiledning. De fleste er foreldreløse barn og barna kommer fra fattige familier som ikke har mulighet til å pleie dem. Det kreves store ressurser for å gi barna yrkesopplæring og omsorg så de kan integrere seg i samfunnet. Vi trenger deres støtte slik at senteret kan opprettholdes.

Det fins to grupper:
Den ene er deltidsgruppe som gjelder for barn fra fattige familier, de får kun undervisning på dagtid og drar så hjem, i helgene har de fri.
Den andre gruppen gjelder for foreldreløse barn med funksjonhemming, eller som bare har en forelder der familien ikke har mulighet til å pleie barna. De trenger full omsorg og tilsyn, men familien klarer ikke å dekke behovene. Disse barna trenger mest hjelp fra senteret.
Vanligvis har vi familiedag på hverdager, men for å gi mer tid og oppmerksomhet til de bofaste barna hadde vi flyttet til det helgen.

Familiedagen er ikke bare å gi barna næringsrike måltider, det viktigste er at barna bli sett og lyttet til. Vi pleier å lese og fortelle historier til dem, gi små gaver for oppmuntring, og forskjellige aktiviteter som gjør de glade. Det
er gledelig å se at barna trives og har det bra.
Med inderlige ønsker om støtte fra dere slik at vi kan hjelpe de som til enhver tid trenger det mest.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc