PHUC’S FOND UTDELING AV STIPENDER I SKOLEÅRET 2022-2023

I dag søndag 6.11.22 i samarbeid med Hue universitet var Phuc’fonds årlige stipendutdeling der, stipendene går til fattige elever og studenter i Quang Tri og Thua Thien Hue. I mer enn 20 år nå har vi alltid vært i nærheten for å støtte, oppmuntre og hjulpet dem til å komme seg over vanskeligheter og oppfylle sine drømmer, slik at de utviklet seg til ressurssterke voksne mennesker som kan bidra til samfunnet.

Årlige stipender vil eventuelt kunne innvilges etter vurdering på grunnlag opplysninger i mottatt søknad. Stipendet for skoleåret 2022-2023 går til de som har oppfylt noen av kravene:
– Foreldreløse barn som bor alene.
– Foreldreløse barn som bor med syke besteforeldre.
– En som mistet en av foreldre og den andre er syk eller miste arbeidsevne.
– En med syke foreldre og som har mange søsken i familien.
Stipend komiteen har kommet til en avgjørelse for å tildele stipend med følgende verdier:
– 1 fullt stipend verdt 30 000 000 vnd/pers.
– 4 fulle stipender verdt 20 000 000 vnd/pers.
– 14 delstipend verdt 10 000 000 vnd/pers.
-20 delstipend verdt 5 000 000 vnd/pers.
-50 stipender verdt 2 000 000vnd/pers.
– 50 stipender til fattige elever gjennom « THAP SANG UOC MO» programmet med verdi 8.000.000vnd/pers.
Total verdi av Phuc’s fonds stipender for skoleåret 2022-2023 er : 850.000.000 milioner vnd = 36.000USD.

«Thap Sang Uoc Mo « stipendet er prioritert for fattige barn, formålet er å hjelpe fattige elever fra barneskole til videregående skoler i Quang Tri og Thua Thien Hue området, som har følgende vanskelige situasjoner: Foreldreløse barn som bor med besteforeldre, en av foreldre har gått bort og den andre har ikke arbeidsevne…. Disse barna er i risiko for å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk.
Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det, følger opp undervisningen og gir råd og veiledning. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole.

I tillegg til årlige stipender, har vi fra nyttår til nå hatt nødhjelp til elever og studenter med en kostnad på 166 000 000 vnd. I løpet av de siste 20 årene har Phuc’sfond delt ut mer enn 8 milliarder vnd på stipender. Formålet er å bidra med kompetanse og økonomisk tilskudd for å være med å utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Uten deres bidrag hadde vi ikke klarte dette.

Ved anledningen i dag vil vi takke til Ha Nguyen og Tu Dac Ho som har skaffet et sterk nettverk mellom sponsorer og fattige elever at de kan få empati, forståelse og komme seg nærmere hverandre, takk til Vy Thuy Duong og familie som har bidratt med 2000 usd for årets stipend og takke til Dong Phuong Nguyen Le, BTL, Nam Dang, Thuy Do Thi Kim, Ai Tuyen, Bao Chan, Thu Tran, NhuPhan Nguyen og Thuy Tien Grayhurst som har støttet et måltid og kino billetter til alle stipendmottakere i dag. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke våre velgjørere og deres vennlighet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc