BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER DESEMBER 2022

I dag 18.desember er siste søndagen i advent. De fleste av oss forbereder oss til julefeiring. Til tross for uværet i Hue nå har Phuc’sfonds medlemmer jobbet hardt i den siste uken med utdeling av månedlig stipend til fattige elever.

THAP SANG UOC MO stipend gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og videre til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, det er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv.
Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner. Fortsett å lese →

4 NYE FATTIGE ELEVER FÅR MÅNEDLIG STØTTE AV PHUC’S FOND

I november hadde 130 fattige elever og studenter overrekkelse av årlige stipender fra Phuc’Fond. 50 av dem er fattige elever fra alle klassetrinn som fikk THAP SANG UOC MO stipender. Dette spesielle stipender går til foreldreløse barn som kommer fra fattige familier. Alle disse har tragiske livshistorier.
50 fattige elever støttes av Phuc’sfond gjennom THAP SANG UOC MO programmet. Fortsett å lese →

PHUC’S FOND UTDELING AV STIPENDER I SKOLEÅRET 2022-2023

I dag søndag 6.11.22 i samarbeid med Hue universitet var Phuc’fonds årlige stipendutdeling der, stipendene går til fattige elever og studenter i Quang Tri og Thua Thien Hue. I mer enn 20 år nå har vi alltid vært i nærheten for å støtte, oppmuntre og hjulpet dem til å komme seg over vanskeligheter og oppfylle sine drømmer, slik at de utviklet seg til ressurssterke voksne mennesker som kan bidra til samfunnet. Fortsett å lese →

UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER OKTOBER 2022

I dag torsdag 20.10.2022 etter en travel uke med besøk og utdeling av stipend til fattige elever gjennom «Thap Sang Uoc Mo» månedlig programmet, klarte Phuc’sfonds medlemmer å gjennomføre sine oppgaver. Programmet startet opp i 1992 med hensikt å hjelpe fattige elever og studenter til å oppfylle sine drømmer. Flere hundre stipender ble delt ut av Phuc’sfond hvert år. Spesielt de som har vanskelige omstendigheter fikk regelmessig besøk, oppfølging og støtte, slik at de kan få et bra grunnlag til å fortsette videre.
Stipendet gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og videre til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, de er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv.
Fortsett å lese →

INFORMASJON OM STIPEND- ARRANGEMENT FOR 2022-2023

Vi har tidligere informert om stipendutdeling for termin 2022-2022: https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2221592204688200
Arrangementet vil foregå på
Hue universitet søndag den 06.11.kl. 9.00.

Søknadene er ferdig behandlet og vi har kommet til følgende avgjørelse:
– 1 fullt stipend verdt 30 000 000 vnd/pers.
– 4 fulle stipender verdt 20 000 000 vnd/pers.
– 14 delstipend verdt 10 000 000 vnd/pers.
-20 delstipend verdt 5 000 000 vnd/pers. -50 stipender verdt 2 000 000vnd/pers.
– 50 stipender til fattige elever gjennom « THAP SANG UOC MO» programmet med verdi 8.000.000vnd/pers.
I tillegg dette året har vi ekstra stipender til følgende:
– 20 stipender støtter med sykkel og kontanter verdt 2.400k/pers.tilsammen er 48 milioner.
– 75 stipender støtter skolegang verdt 500.000 vnd/pers. Tilsammen er 35 000 000 vnd.
– 250 stipender støtter bord og lampe verdt 200.000 vnd/pers. Tilsammen er dette 50 000 000 vnd.
– 9 stipender støtter studenter verdt 1.000.000vnd/pers. Tilsammen er 9.000.000vnd.
Samtidig brukte vi 24 milioner for dagstur og støttet skolesaker til ny skoletermin for elever gjennom «Thap Sang Uoc Mo « programmet.
Total verdi av Phuc’s fonds stipender for skoleåret 2022-2023 er : 1.046.000.000 milioner vnd = 45.500 USD. Fortsett å lese →

UTDELING AV STIPEND SEPTEMBER 2022

I dag torsdag 22. september 2022 var Phuc’sfonds medlemmer ute på tur igjen. Selv om de har det travelt i hverdagen er det viktigere å møte opp for å dele ut stipend til fattige elever.

Stipendet gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, de er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv. Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
Fortsett å lese →

UTDELING AV STIPEND JUNI 2022

Stipend støtter elever som har det vanskelige omstendighet, og hensikten med å hjelpe de unngå å droppe ut av skolen, slik at de kan forsette med utdannelse og oppfylle drømmene sine.
Det gjelder for elevene som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs .
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.
Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det , følger opp undervisningen, gir råd og veiledning. De får støtte 600.000vnd hver måned fra fadder, de som har ingen støtte, bruker Phuc’sfond egne midler til å gjennomføre.Vi gjør så godt vi kan for å stabilisere livene deres.
Fortsett å lese →