UTDELING AV STIPEND SEPTEMBER 2022

I dag torsdag 22. september 2022 var Phuc’sfonds medlemmer ute på tur igjen. Selv om de har det travelt i hverdagen er det viktigere å møte opp for å dele ut stipend til fattige elever.

Stipendet gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, de er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv. Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
Fortsett å lese →

UTDELING AV STIPEND JUNI 2022

Stipend støtter elever som har det vanskelige omstendighet, og hensikten med å hjelpe de unngå å droppe ut av skolen, slik at de kan forsette med utdannelse og oppfylle drømmene sine.
Det gjelder for elevene som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs .
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.
Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det , følger opp undervisningen, gir råd og veiledning. De får støtte 600.000vnd hver måned fra fadder, de som har ingen støtte, bruker Phuc’sfond egne midler til å gjennomføre.Vi gjør så godt vi kan for å stabilisere livene deres.
Fortsett å lese →

UTDELING AV MÅNEDLIG STIPEND TIL SKOLEBARN FOR MARS. 2022

Dette stipendet gjelder for skoleelev fra barneskoler til videregåendeskoler, slik at de kan få en bra start for oppbygningen av “sin drøm”. Dette stipendet hjelper barn som ikke har nok ressurser til å kunne fullføre utdanningen. Barna som får stipend fra oss har følgende grunner:
1) Moren eller faren er dø og barnet må bo hos sine besteforeldre
2) Faren eller moren er dø og den gjenstående forelderen klarer ikke å ta vare på barnet
3) Faren eller moren er alvorlig syk og er uten jobb
4) Studenten ligger innenfor gruppen av de som trenger mest hjelp
5) Skoler som trenger ekstra hjelp… Fortsett å lese →

UTDELING AV STIPEND FEBRUAR 2022

Elevene er i følgende:
1. Foreldre har gått bort og bor med besteforeldre
2. En av foreldrene er død og andre er syke
3. En av foreldrene er syk og den andre arbeidsløs
4. De som står i fattige husholdninger listen
5. Andre spesielle situasjoner….
Hver måned får de besøk og 600.000vnd i stipend og de som har spesielle behov får 1.000.000vnd. De får også veiledning og oppfølging av fysisk helse. Vi støtter dem hele veien til de er ferdig med PTTBH undervisning, med håp om at de kan skaffe seg en utdannelse for en lysere fremtid. Fortsett å lese →

STIPEND TIL 2 NYE FATTIGE ELEVER

Juni, 2012 startet vi Thap Sang Uoc Mo programmet for å hjelpe fattige elever til å oppfylle sine drømmer. De er ekstremt fattige og uten vår hjelp har de ikke mulighet til å fortsette med utdannelse. Vi har hjulpet mange elever komme inn på universitetet de siste ti årene. Nå støtter vi 45 elever som får hjelp månedlig.
Selv om finansieringen har blitt negativt påvirket i løpet av pandemien, klarte vi likevel ikke å snu ryggen til 2 nye fattige elever som trenger vår hjelp. Fortsett å lese →