Sứ mệnh

Oppgaver


Faste mnd/årlige bidrag.

 • Familiedager på barnehjem og gamlehjem. På en familiedag kommer medlemmer av den lokale fond-gruppen og er sammen med beboerne hele dagen. De handler sammen, lager mat sammen, prater og hygger seg sammen.

 • Stipend til elever og studenter, ca 140-150.

 • Ca. 45 fattige familier får besøk og bidrag hver måned.(300 NOK pr familie).

 • I 2014 ble det bygget 6 hus til fattige familier som står på bidragslisten, og 6 er budsjettert i 2015. Planen er at det skal bygges 6 hus hvert år.

 • Fondet arrangerer hvert år en høstfest for ca 1500-2000 fattige barn.

 • FN-dagen feires med et arrangement for foreldreløse barn.

 • I forbindelse med det vietnamesiske nyttår deles det ut en gavepakke med matvarer til fattige familier, 200-250 stk a NOK 400, -.

 • Fondet deler ut mat, vinterklær og dyner i områder hvor befolkningen er meget fattig og hvor ettervirkningene av vietnamkrigen er store.

 • Livekonsert hvert år. Inntektene går til å kjøpe sykler til tudenter og helseforsikring til skolebarn.

 • Fondet gir gratis tannbehandling til 250 foeldreløse og fattige barn.

 • Liland skole, Bergen, er vennskapsskole med Vy Da skole i Hue. Fondet har gitt undervisningsmaterielll til denne skolen og flere andre skoler.

Akutthjelp

 • Fondet gir støtte til fattige folk som har stort behov for medisinsk hjelp.

 • Fattige ofre for naturkatastrofer og andre plutselige ulykker får hjelp og støtte.