PHUC’SFOND FORSØRGER EN NY FATTIG ELEV MÅNEDLIG

Det har strømmet inn en del søknad om hjelp fra Phuc’sfond nå . Selv om vi har et veldig stramt budsjett , klarte vi ikke å overse situasjonen. Fra i dag har vi en fattig elev til som trenger månedlig hjelp. Totalt har vi 36 elever nå. Det er elev Huynh Thi Lien 16 år fra Phu Vang – Thua Thien Hue.

Hun går tiende klasse nå . Hun bor sammen kun moren. Moren har jobbet hardt for å forsørge henne siden hun var liten. Siden har moren fått dårligere helse, den eneste jobben hun kan gjøre er å pante flasker for 50kr-80kr per dag. Det verste som skjedde dem var da huset deres ble tatt av storm i 2020 , og siden måtte de bo hos mormor. For den minste inntekten har de ikke sjans til å bygge et nytt hus. Mormor er 83 år og er en av de fattige familie som ble registrert i 2021 listen. Selv om moren er flittig og gjør alt hun kan for å skaffe penger til skolegang for datteren, ser det fortsatt ikke lyst ut.

Lærene på skolen har samlet inn penger for å hjelpe henne med skolekostnader, men kan ikke dekke alt. Dette fører til at hun kan ikke fortsette skolegangen. Hun er glad i å gå kunne lære og er veldig aktiv på skolen, og er derfor trist dersom hun må slutte på skolen.

Vi Phuc’sfond medlemmer i Hue forstår situasjonen hennes og skal hjelpe henne med månedlig stipend. En kan ikke hjelpe alle men om alle står sammen kan vi hjelpe flere. Håper alle kan støtte oss å realisere ” giup nguoi de lan toa yeu thuong ” programmet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc