REGNSKAPET FOR MÅNEDEN JULI 2021

Juli måned er nå over og vi gjør oss klar for å ta farvel med sommeren samtidig som vi tar i mot høsten. Etter en tung og vanskelig periode med mye nedstenging i Vietnam, så har de forskjellige humanitære aktivitetene kunne startet opp igjen. Husene som blir bygd for å gi uheldige familier et hjem, begynner gradvis å bli ferdigstilt og klar til bruk. I tillegg er planlegging og bygging av tre ulike rentvannsystemer på vei til å bli fullført i Quang Tri området.

I august starter et nytt skoleår som også betyr oppstarten på Phuc’s Fond sitt stipendprogram hvor vi gir støtte til fattige og foreldreløse skoleelever/studenter slik at de kan kjøpe inn nødvendig utstyr til skoleåret, I tillegg til å organisere Mid-Autumn Festival for fattige barn . Dette programmet skal hjelpe over 3000 skoleelever/studenter og gi de muligheten til å få seg utdanning.
Jeg vil på vegne av Phuc’s Fond takke dere for støtten. Uten støtte fra dere ville det ikke vært mulig for oss å drive på med det humanitære arbeidet våres, og takket være dere så kan vi fortsette å hjelpe folk i nød og gi den neste generasjonen en lysere framtid.

Phuc Quang Nguyen