UTDELING AV STIPEND SEPTEMBER 2022

I dag torsdag 22. september 2022 var Phuc’sfonds medlemmer ute på tur igjen. Selv om de har det travelt i hverdagen er det viktigere å møte opp for å dele ut stipend til fattige elever.

Stipendet gjør fattige elever i stand til å gå på barneskole og til videregående skole. Disse elevene har et spesielt vanskelig liv, de er risiko for at de kommer til å droppe ut av skolen siden familien strever økonomisk. Våre ønsker er å gi barna skolegang og utsikter til et bedre liv. Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En forelder er syk og den andre arbeidsløs .
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Vi har regelmessig kontakt med både barn og familie for å høre hvordan de har det , følger opp undervisningen, gir råd og veiledning. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. Til nå har vi rundt 30 elever som støttes av Phuc’sfond månedlig. Hver måned får de 500.000vnd av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å dele ut stipend. I året 2021/2022 hadde 9 elever fullført videregående og kom inn på universitet. Vi er veldig glad på dem vegne.

I tillegg har vi også andre månedlige aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til fattige pasienter og familiedag for institiusjoner med utgifter 85.000.000vnd per. Måned. Vi ønsker oss inderlig flere velgjørere som støtter oss slik at vi har midler til å stabilisere livet til de vanskeligstilte.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc