2 NYE FATTIGE ELEVER FÅR MÅNEDLIG STØTTE AV PHUC’S FOND

Gjennom lærere i Dong Ha har Phuc’sfond fått 2 nye fattige elever som støttes månedlig. Selv om vi allerede har 54 elever nå, kunne vi ikke ignorere de to som har det ynkelig. Den ene er Nguyen Thi Thao født 2010 fra Dong Ha provinsen og som går i sjuende klasse.

De er fem i familien og levde av inntekter fra faren som var sjauer og motorsykkel-taxi, helt til han ble rammet av alvorlig sykdom i 2019, leverkreft. Familien hadde ikke råd til sykehus behandling, han måtte ligge hjemme og vente på å dø. Livet ble snudd på hodet, plutselig faller de helt utenfor. Moren klarer ikke å forsørge alle med hennes lille inntekt som gateselger. Hennes bror på 14 år måtte slutte på skolen for å overta farens jobb, slik at det blir mindre belastning for moren. Thao har også en bror som går i fjerde klasse. Det er ikke alltid de har råd til å betale skole avgifter, så klasseforstander har hjulpet til. Med den situasjonen som er nå har hun liten sjanse til å fortsette på skolen. Den andre er Hoang Ngoc Tram født. 2009 fra Dong Ha som går i åttende klasse.

Hun bor nå med moren og en bror. Faren gikk bort i 2020 etter en periode med sykdom. Ved at de prøvde å redde farens liv satt de igjen med stor gjeld, til slutt måtte de selge alt de hadde, til og med huset, for å betale ned gjelden. Nå leier de et lite sted å bo i. Moren har ikke fast jobb, men hun tar alle oppdrag hun får for å vareta ungene. Fra å være husmor til å bli hovedforsørger for familien er en stor overgang for henne. Tram har også en bror som går i femte klasse og begge to er veldig flinke på skolen.

Med støtter av Bé Phô og Dangira Bandzinaite fra desember 2022 vil de to elever få støtte av Phuc’sfond gjennom Thap Sang Uoc Mo programmet. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole.
Hjertelig takk for deres bidrag at ungene får skolegang og utsikter til et bedre liv. Takk til alle som bidratt til prosjekt og sammen med oss å realisere «Help to Help»

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc