BESØK OG UTDELING AV MATPAKKER TIL SENTRALSYKEHUS 2022

Med månedlig sponsing fra søstrene Hien Duong og Tuy Oanh og samtidig støtte fra Thom Tran var Phuc’sFonds mendlemmer på markedet for å handle og lage måltider til pasienter på sentralsykehuset i Hue.

Dette er et av våre månedlige aktiviteter som Phuc’sfond startet med helt i begynnelsen. I 12 år nå, uansett værforhold eller hva som står i veien, utfører de jobben sin allikevel. Selv om samfunnet har utviklet seg til noe bedre, er det fortsatt mange som lever i fattigdom. De har ikke nok til å dekke primære ting som mat, klær og et tak over hodet. De har heller ikke råd til å betale for legetjenester når de er syke. Det er ikke lett å få hverdagen til å fungere særlig når noen er syke kommer hele familien på etterskudd.
Vi har ikke nok kapasitet eller ressurser til å støtte dem med sykehusavgifter, men et måltid og varm omtanke vil gi dem mer energi til å lindre litt av smerten som de sliter med.

Hver måned støtter Tuy Oanh Duong Thi og Duong Hien oss med 100 matpakker til universitetssykehus, men over 200 matpakker til sentralsykehuset står igjen og vi trenger virkelig støtte fra dere.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke til Tuy Oanh Duong Thi og Hien Duong og spesiell takk til Thom Tran, og takk til alle velgjørere som alltid hjelp oss med å realisere vår misjon «HELP TO HELP»

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc