Hjelp til de fattige.

En familie som er blitt godkjent til å kunne få støtte, får en matpakke og kontanter til en verdi av ca 7000.000 vnd (NOK 250,-). Dette prosjektet er som en fadderordning for de fattige.

Prosjektet startet i juni 2013 med en liste på 6 familier. Etter å ha eksistert i 2 år, innholder listen nå 35 familier i Hue og området rundt. Blant disse er det familier som:

  • gamle og barnløse uten slektninger.
  • gamle alenemødre med voksne sterkt handicappede og mentalt uføre barn.
  • eldre ektepar som ikke kan arbeide.
  • foreldre med barn som er forgiftet pga kjemisk krigføring.
  • enslige foreldreløse barn som bor i eget hus.
  • delvis funksjonshemmede med mange barn.

Disse familiene er nøye kartlagt og undersøkt. for at vi skal være sikre på at det er de som trenger det mest, som får hjelp. Hjelpen gis til de kan klare seg selv, eller om den støtteberettige dør. Familiene får besøk hver måned, oftere hvis nødvendig.

Leave a Reply