Årlige aktiviteter

1/ Nyttårsfeiring
2/ Høstfestival for barn (Mid-Autumn Festival)
3/ FN barnedag
4/ Jul
5/ Medisinsk hjelp
Hver gang støttegruppen reiser rundt med matutdeling, har de med seg en legegruppe og en tannlegegruppe. Legegruppen foretar helseundersøkelser og opererer for grå stær. Tannlegegruppen har en mobil klinikk. Det gis tannbehandling og informeres om tannhygiene.
Fondet gir helseforsikring til fattige skolebarn.
Det gis også pengestøtte til de som ikke har råd til operasjon, og månedlig bidrag til nødvendig medisinsk behandling.
6/ Vennskapsarbeid
Liland skole i Bergen og Vy Da skole i Hue, Vietnam er vennskapsskoler. Kontakten foregår via brev og utveksling av undervvisningsemner. Fondet har gitt 12 datamaskiner til Vy Da.

Leave a Reply