MÅNEDAVSLUTNING FOR FEBRUAR -2023

Februar er forbi uten noen spesielle aktiviteter, men Xuan Nghia Tinh programmet hadde store kostnader og det påvirket vårt budsjett. Det ser heller ikke lysere ut i månedene fremover.

I februar startet vi med husbyggingsprosjekt. I tillegg til Phuc’sfonds månedlige aktivitet, har vi også månedlig støtte til fattige familier og fattige elever, utdeling av matpakke til fattige pasienter og nødhjelp i nødsituasjoner.
Oppsummering for februar:
Total donasjon: 46.900.000vnd
Totalt utgifter er :87.050.000vnd.
Vi sitter igjen med 40.150.000vnd i minus.
I forhold til Phuc’sfonds budsjett nå er dette et stort beløp.
Vi håper at dere kan fortsette å støtte oss slik at vi bringer det videre til sårbare. Vi klarer ikke å utrydde all ekstrem fattigdom, men sammen med dere kan vi gi dem energi og tro på livet.

Phuc’sfond er en frivillig organisasjon som er avhengig av midler fra velgjørere , og dere har gjort en kjempe jobb som vi er svært takknemlige for. Dere ofrer dere alltid for Phucs’Fond når det trengs og har hjulpet oss å realisere Help To Help. På vegne av Phuc ‘sfond og de i vanskelige omstendeligheter sier vi takk til alle velgjørere.

Med vennlig hilsen
PHUC’S FOND.