PHUC’S FOND ARANGERER FAMILIEDAGEN FOR BARNEHJEMMET MED FUNKSJONSHEMMEDE BARN 12/2022

I dag søndag 04.12.2022 var Phuc’s Fond og deres frivillige medlemmer på besøk hos et barnehjem med funksjonshemmede barn for å arrangere familiedagen på dette barnehjemmet. I desember måned er fru Hoang Hua sponser en familiedag for funksjonshemmede i Long Tho. Dette gjør De i stedet for å gi dyre gaver til folk i Norge. Med dette beløpet gir de en flott og minnerik dag til barna.

Dette barnehjemmet oppsto på grunn av nonnen Minh Tanh, og hun oppdrar funksjonshemmede barn som for eksempel er stum, døv, evnesveike osv. I det nåværende barnehjemmet så oppdrar de 90 barn som er funksjonshemmede og fattige, det er også barn som er foreldreløse. Mesteparten er barn fra fattige familier som ikke har nok ressurser for å oppdra sitt eget barn, og derfor ønsker at barnehjemmet skal ta vare på barnet. Visst det ikke var for Nonnen Minh Tanh sin død så ville dette barnehjemmet ha vært i en mye bedre økonomisk stilling.

Helt siden nonnen Minh Tanh gikk bort så har økonomien til dette barnehjemmet blitt dårligere. Selv om nonnen Thich Nu Thoai Khanh har blitt leder, og selv om hun har gjort sitt ypperste så lykkes ikke barnehjemmet økonomiskt fordi de ikke får nok støtte. Siden dette barnehjemmet er et sted der det er mange ansatte, så må de også betale lønn, og på et tidspunkt så hadde ikke dette barnehjemmet nok penger til å betale lønnen en gang. Nonnen må altså betale rundt 20.000.000 VND til alle de ansatte noe som tilsvarer 8.000 NOK.

Barnehjemmet er i en veldig dårlig situasjon. Barnehjemmet Long Tho er et av få barnehjem som tar vare på funksjonshemmede barn og holder undervisning for dem. I dette abrnehjemmet er det over 90 barn som blir tatt vare på. Det er også 7 forskjellige lærere som jobber på dette barnehjemmet. Disse lærerne som jobber på dette barnehjemmet har bygget opp tilliten hos barna og deler ut mange forkjsellige skoleoppgaver til barna.
Lærerne på dette barnehjemmet viser ikke bare skolearbeid til disse barna på barnehjemmet, men de viser også mye kjærlighet. Denne kjærligheten kan barna ta med seg videre i livet. Dette er grunnen til at Phuc’s Fond vil arrangere mange forkjsellige ting for dette barnehjemmet slik at alle baarna får bedre oppfølging. Phuc’s Fond skal også prøve å arrangere månedlige familiedager for dette barnehjemmet. Vi skal prøve å hjelpe dette barnehjemmet med så mye som mulig.

Vi håper virkelig at dere vil hjelpe oss og dette barnehjemmet med uheldige barn, født med handikapp og vokst opp uten foreldre. Vi håper dere at dere vil gjøre livet til disse barna mye bedre.

PHUC’S FOND.