MÅNEDSAVSLUTNING FOR NOVEMBER 2022

I november måned har vi hatt en del aktiviteter for å hjelpe fattige elever o

g studenter og støtte de vanskeligstilte. Takket være velgjørere som alltid er med oss for å realisere «HELP TO HELP»

I desember måned vil vi forberede nyttårsgaver i tillegg til de faste månedlige aktivitetene. Vi vil sette i gang med verifisering og velge ut de som trenger mest hjelp ved nyttårsfeiringen. Hver måned bruker vi rundt 80-100 milioner vnd. Vårt budsjett er avhengig av bidrag og donasjon fra velgjørere.

Phuc’sfond er frivillig organisasjon og alle aktiviteter er basert på bidrag og støtte fra velgjørere. Vi setter veldig pris på deres gavemidler slik at vi kan være til stede for de som trenger det mest. Dette budskapet bringer folk nærmere.

Vi trenger virkelig mer støtte fra dere for at vi kan styrke vårt arbeid for fattige og for folk som faller utenfor.

På vegne av Phuc’sfond ønsker alle dere en god førjulstid.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc