1 NY FATTIG ELEV FÅR MÅNEDLIG STIPEND AV PHUC’S FOND

Dette gjelder Nguyen Ngoc Nhu Y født 2012 og som går i sjette klasse.
Hun bor nå sammen med mor Nguyen Thi Phuong født 1985, de er en av de fattigste husstandene i området. Moren har agent orange sykdom som førte til unormal utvikling av kroppen, slik at hun ikke kan stå på beina. Da hun var et år gammel, gikk moren bort etter en periode med sykdom. Etter hvert ble hun forlatt av faren sin, og siden ble hun tatt vare på av sin eldste bror. Hun vokste opp med hjelp fra sin bror og samfunnet. Deres livsforhold er veldig tøffe.

For ikke å være ensom når hun blir gammel, ønsket hun seg et barn. Dette er grunnen til at Nguyen Ngoc Nhu Y ble født uten far. Selv om Nhu Y kommer fra fattig familie har hun sterk lærevilje og er flink på skolen. Hun er alltid elsket av lærere og venner. I fritiden hjelper hun moren med husarbeidet og alt annet når det trengs. Med den nåværende situasjon er det vanskelig for Nhu Y å fortsette på skolen. Vi har stor forståelse og vil fra september støtte henne gjennom Thap Sang Uoc Mo stipends programmet.
Stipend gjelder for barna som har en av følgende hendelser:
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Hver måned får barna støtte 600 000vnd – 1 000.000 av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte. I tillegg støtter vi også skolesaker før skoleåret. Antallet elever som får støtte gjennom programmet har nå økt til over 72 elever. Med 600.000vnd= 30 USD vil du hjelpe en fattig barn til å få et lysere fremtid.

På vegne av Phuc’fond vil vi si takk til alle velgjørere som alltid støtter oss slik vi har midler til å hjelpe de vanskeligstilte.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.