BESØK OG UTDELING AV GAVER FATTIGE FAMILIER

I dag søndag 31/10-21 har Phuc’sfond og hjelpeteamet vært på besøk og delt ut månedlig gaver til fattige familier fra Quang Tri til Thua Thien Hue. Hver måned i uansett vær, er de alltid tilstede for å utføre arbeidet.

De kommer seg gjennom hver gatehjørne i landsbyen for å bringe kjærlighet til folket som sårt trenger det. Selv om samfunnet stadig utvikler seg, er det fortsatt mange som lever i fattigdom. Derfor opprettet vi ‘ Ket Nghia Yeu Thuong – Chen Com An Tinh programmet for å hjelpe de ekstremt fattige.

Hver måned får de gaver på verdien mellom 600- 800.000vnd( 600 til familier med under to, 800 til de som ha flere enn tre ). Til nå har vi 45 husholdninger som sprer fra Quang Tri til Thua Thien Hue. Programmet støtter de som har spesielle behov for hjelp , de er :
-Eldre som har ingen støtteapparat og ingen barn å ta vare på.
-Syke mødre med småbarn.
-Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
-Alenemor med små og syke barn.
-Familer med barn som berørt av Agent Orange.
-Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem.
Og andre spesielle hendelser.

De får støtte hele veien til at de klarer seg selv. I løpet av de siste årene har vi støttet dem regelmessig. Vi deler ut gaver og støtter de både fysiske og psykiske .
På vegne av Phuc’sfond takk til alle sponsorer og givende som alltid er med oss og sprer kjærlighet til uheldig folk i hjemlandet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc