BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL FATTIGE FOLK I NOVEMBER 2021

Ny smittebølge av korona pågår nå i Thua Thien Hue og Quang Tri, mange områder er med vurdert som rød sone det fører til at vi står ovenfor noen utfordringer for å dele ut gaver. Tilgangen til fattige familier som Phuc’sFond tar seg av hver måned er ikke en enkel sak lenger. Selv om vi har gjort så godt vi kan , klarte vi å levere til alle i grønne og gule soner, de som er i rød sone var det dessverre ikke mulig å komme til.
Hver måned støttes hver husstand i vanskelige omstendigheter, de får en gave med verdi som varierer fra 600-800 000VND. ( Familier som har mindre enn 2 personer vil motta 600 000vnd , familier med 3 eller flere vil motta 800 000vnd. Til nå har vi nesten 40 husstander i hele Thua Thien Hue området som får støtte av Phuc’sFond gjennom ” CHEN COM AN TINH- KET NGHIA YEU THUONG programmet.
Programmet startet i juni-2012 med hensikten å hjelpe fattige folk , de er:
-Eldre som har ingen støtteapparat eller unger som kan ta vare på dem.
-Syke alenemødre med småbarn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier med barn som berørt av Agent Orange.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem.
Og andre spesielle situasjoner eller hendelser . De får støtte hele veien til at de klarer seg selv . I tillegg tar vi oss tid til å besøke og støtte de både fysisk og psykisk.
På vegne av Phuc’sFond takk til alle sponsorer og bidragsytere som alltid er med oss og sprer kjærlighet til uheldig folk i hjemlandet.
Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc