BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’S FONDS FATTIGE FAMILIER DESEMBER-2023

Julefeiringen gikk fort over, etter noen fredelige dager så er vi på fart igjen til nyttårsfeiring. Men det fins mange uheldige i Quang Tri som ikke har det bra, de venter på månedlige hjelp fra oss. En liten gave men for dem er det stort verdsatt.

Til vanlig uansett av vær forhold kommer vi på besøk og formidler gaver til alle i tide hver måned. 45 husholdninger har hver av sine tragiske historie, de lever et ensomt, fattige liv og sårt mangel, så vår hengivenhet gir dem mye energi og håp på livet. De livnærer seg på vår kjærlighet. Med å være tilstede, ser vi mer tydelig på vanskelighetene folk har i hverdagen. Her er noe av tilfellene:
– En 80 år gammel alene mor som må pleie sitt eget funksjonhemmede barn.
– Ensomme eldre folk son bor alene. Mange har leddgikt sykdommer, så de har det veldig vondt ved værskifte. Det gjør det vanskelig for dem til å utføre hverdags ting.
– Dement folk som ikke kan husker hvem de er lenger… og mange andre tragiske hendelser som håndteres av Phuc’s fond.
Så deres bidrag hver måned gir ikke bare nødhjelp slik de overlever, men gir til dem både fysiske og psykiske, sosiale og åndelig.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc