BESØK OG UTDELING AV GAVER TIL PHUC’SFONDS FATTIGE FAMILIER – JUNI

På torsdag 30.juni 2022, etter en travel uke med hardt arbeid så klarte vi å fullføre jobben vår. Vi jobber på spreng for å komme fram med gaver til fattige husholdninger i Quang Tri og til Thua Thien Hue.
Selv om samfunnet har utviklet seg til det bedre, men det er fortsatt mange som lever under fattigdom. Mange er ikke være i stand og dekke primærbehov som nok mat, klar og bolig. Og det er grunnet at Phuc’sfond starte med «KET NGHIA YEU THUONG -CHEN COM AN TINH» programmet, hensikten med dette er å hjelpe de ekstrem fattige.
De er:
– Eldre som har ingen støtteapparat eller slektninger som kan ta vare på dem.
– Syke alenemødre med små barn.
– Eldre mødre som ikke er i stand til å jobbe.
– Familier som har alvorlig syke barn.
– Foreldreløse barn som bor i sitt eget hjem. Og andre spesielle situasjoner eller hendelser.

Hver måned vil hver husstand i vanskelige omstendigheter få støtte, de får en gave med en verdi som varierer mellom 600 til 800 000vnd. Denne støtten fra oss vil de få helt til de klarer seg selv. I tillegg tar vi også tid til å besøke og støtte åndelig.

På vegne av Phuc’sFond vil vi si takk til alle sponsorer og bidragsytere som alltid er med oss og sprer kjærlighet til i uheldige folk i hjemlandet.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.