BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER AUGUST 2023

Til tross for at lærerne nå i august måned er opptatt med planleggingsdager for ny skolesesong, brukte de av sin tid til å besøke og oppmuntre fattige elever i Thap Sang Uoc Mo programmet. Denne gangen var fadder Ái Phi Mai for Thanh Nhan også med på turen og ga ekstra gaver barna.

Thap Sang Uoc Mo stipendet støtter skolegang til fattige elever fra barneskole til videregående skole.
Stipendet gjelder for barn som kommer fra ekstremt fattige familier og som derfor risikerer å droppe ut av skolen.
Stipendet gjelder for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står på listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging med krav om at de må være lærevillige. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. For utdannelse gir barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden.
Hver måned får barna støtte med 600 000 av sin fadder, for de som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte. I tillegg støtter vi også skolesaker for skoleåret.

I tillegg til Thap Sang Uoc mo stipendet har vi andre månedlige aktiviteter som gaver til fattige husholdninger, matpakke til pasienter og familiedag senter, med faste utgifter 55.000. 000 vnd i måned. Derfor trenger vi din støtte slik at vi kan lindre en del av smerten for uheldige folk.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.