BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER FOR APRIL-2024

Mer enn 80 fattige elever blir ivaretatt av Phuc’sfond hver måned. Noen har fått støtte av oss siden barneskolen og går nå i videregående skole, mens andre nettopp har begynt å få støtte. Dette er et program som skal hjelpe barna å oppnå sine drømmer.

I april måned skal vi få inn 4 nye fattige elever . Alle fattige elever som får stipend av Phuc’sfond må oppfyllle noen av følgende krav:
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. Og andre som har spesielle situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging med krav om at de må være lærevillige. Vi støtter helt frem til de er ferdig med videregående skole. For utdannelse gir barna beskyttelse og kunnskap til å unngå fattigdom og få håp for fremtiden.

Hver måned får barna støtte med 600 000 VND av sin fadder, for dem som ikke har fadder bruker Phuc’sfond egne midler til å støtte. I tillegg støtter vi også skolesaker for skoleåret.

I tillegg til Thap Sang Uoc mo stipendet har vi også andre månedlige aktiviteter, som gaver til fattige husholdninger, matpakke til pasienter og familiedag på senter, med faste utgifter 90.000. 000 vnd – 110.000.000vnd i måned. Derfor trenger vi din støtte slik at vi kan lindre en del av smerten for uheldige folk.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.