BESØK OG UTDELING AV STIPEND TIL FATTIGE ELEVER MAI 2023

I dag 17.05 etter mer enn en ukes reise på tvers gjennom mange steder i Quang Tri og Hue, fra byen til fjellområdene og langt ute ved kysten, har vi gjennomført det månedlige oppdragel.
Dette er en av våre månedlige aktiviteter for fattige elever som har følgende situasjon :
1. Foreldre har gått bort og de bor med besteforeldre.
2. En forelder er død og den andre er syk.
3. En foreldre er syk og den andre arbeidsløs.
4. De som står i listen over fattige husholdninger.
5. Andre spesielle situasjoner.

Hver måned får de besøk og tildelt stipend av Phuc’sfonds medlemmer i utdanningsavdelingen. Her får de også oppmuntring, veiledning og oppfølging. I tillegg får de også hjelp til andre nødvendige behov i hverdagen og skolesaker. Noen av dem får støtte fra « månedlig støtte til fattige husstander» i tillegg.

I løpet av de siste 11 årene med stipendprogrammet støtter vi fattige elever til å oppfylle sine drømmer om skolegang og utsikter til et bedre liv. Vi kunne ikke gjort disse tilsynelatende umulige tingene uten medlemmer av utdanningsavdelingen og velgjørere. Vi er veldig takknemlige for deres store innsats og at de alltid støtter oss å realisere vårt motto «Help To Help»

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.