BESØK OG UTLEVERING AV PENGER TIL TRUONG VIET MINH

Etter to dager innsamling av penger til Truong Minh Viet , i dag 29/10-2021 Phuc’s Fond overleverte vi donasjonene. Med dette bidraget håper vi at det kan hjelpe denne mannen å overvinne sorgen og overleve. Som vi postet om og ønsker at han kommer seg over den tragiske situasjonen: https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/1966163593564397
Vi er veldig takknemlig forståelse og støtten som bidrar til at han og familien skal få et bedre liv .Og med denne omtanke har dere reddet et liv. Her er donasjonslisten: https:/www.facebook.com/.phucs.fond.9/.posts/1966367356877354

Da vi kom på besøk møtte vi hans mor som var dement. Hun forstår ikke hva som foregår og er i sin egen verden. Det er også veldig trist å se en tenåring som datteren hans i en tid hvor hun trenger mest støtte og veiledning , istedenfor må hun ta vare på far og en forvirret bestemor. Idag var Phuc’sfond og representanter fra kommunestyret tilstede for å levere 43.600.000 vnd. som dere har bidratt med.

De var veldig glad og takknemlig. Når det gjelder datteren skal vi støtte henne månedlig med “Thap Sang Uoc Mo” programmet , slik at hun kan forsette å gå på skolen , skaffe seg utdanning for å sikre et bedre liv i fremtiden. Som vi vet, var det flere andre private personer som også støttet familien , og de fikk ganske mye, derfor vil vi nå avslutte innsamlingen. Hvis det er flere bidrag etter dette, vil vi bruke det til å hjelpe andre som har det vanskelig. På vegne av Phuc’sFond vil vi takke til alle sponsorer som alltid gi oss midler til å hjelpe fattige mennesker.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc