FAMILIEDAG PÅ LONG THO SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE

I dag søndag 14.05 sponset de tre barna Ethan, Andy og Will Weissman en familiedag i Long Tho senter. For en uke siden støttet barna også familiedag i Dien Vien gamlehjem av sine sparepenger. De mener dette er den beste gave de kan gi til sin mor i anledning morsdag i dag.

Familiedag er en månedlig aktivitet for vanskeligstilte barn som har behov for stell, pass og tilsyn. Etter å ha sett det funksjonshemmede barn her mangler av sosial omsorg startet vi med familiedag i 2016. Vi prøver så godt vi kan å dekke alle deres behov, både fysiske og psykiske, sosiale og åndelige. Ved familiedagen sørger vi for at barna er mette og sunne. Vi lærer barna tegning, leser bøker og forteller historie og ikke minst gir dem mye oppmerksomhet og kjærlighet. Vi vil at disse barna også skal ha kunnskap og kunne integrere seg i samfunnet.

Dette kunne ikke vært gjort uten støtten fra velgjørere, deres bidrag har styrket vårt arbeid.
På vegne av Phuc’sfond retter vi en stor takk til Ethan, Andy og Will Weissman, og spesielt moren Bach Weissman som har fått hennes barn til å støtte denne familiedagen.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.