FAMILIEDAG PÅ LONG THO SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE JUNI, 2024

I åtte år nå, uansett hvor vanskelig vi har det, har vi prøvd å opprettholde den jevnlige familiedagen på Long Tho Senter. I dag med sponsing av Cindy Pham organiserte vi et arrangement for mer enn 70 barn som både bor og studerer her.

Long Tho senteret har rundt 90 funksjonshemmede barn boende. Barna her har flere grader av hjelpebehov, fra fullt til mindre tilsyn og stell, men generelt trenger alle her både fysisk, psykisk, sosial og åndelig støtte. Det er en krevende jobb for 7 lærere og noen nonner fra senteret som holder undervisning for alle barna. Vår oppgave er å gi barna grunnleggende kunnskap og nødvendige ferdigheter for å klare seg. Og lærene har laget et individuelt tilpasset opplegg for alle barna.

Det er en glede å se at barna trives og har det bra her. På vegne av Phuc’sfond vil vi takke Cindy Pham som har støttet oss i alle disse årene. Vi ønsker oss at flere av dere vil støtte oss slik at vi kan sørge for at barna oppnår livskvalitet og en meningsfull hverdag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.