FORSØRGER TRE NYE FATTIGE ELEVER MÅNEDLIG

Selv om vi har et veldig stramt budsjett, tar vi likevel vare på 35 fattige elever nå, og støtter de helt til de fullfører videregående skole. Likevel klarte vi ikke å overse når det kommer inn nye søknader.

I dag tirsdag 21/9-21 Phuc’sfond medlemmer var til stede for å vurdere om hjelpen ,de er :
1- søsken : Tong khanh Linh går i tiende klasse og Tong Thi Mai Tam går siste år på videregående skole.
Faren gikk bort da hun minste var 3 år gammel ,moren ble syk og deprimert og har psykiske lidelser . søsken bor nå hos bestefar som er 84 år gammel . De lever av å dyrker sopp , med det lite inntekt klarer de ikke bra på hverdagen. Begge to er flinke og aktive på skolen.Fra oktober -21 vil de få støtte fra oss gjennom ‘THAP SANG UOC MO’ programmet.
Vi håper sponsorer kan bidrag dem el- sykkel at de kan bruke til og fra skolen og besøker sin mor i helgen.
2- Bui Hoang Phuong Nhi som går i femte klasse.
Moren gikk bort for 3 år siden.Faren jobber med å levere vann , og tjener rundt 5-6 millioner vnd hver måned for å forsørge hun og broren. Selv om han har jobbet hardt så er han fortsatt ikke i stand til å dekke skoleutgifter til ungene. Vi forstår situasjonen og skal hjelpe de med månedlig stipend.

Kreving av’THAP SANG UOC MO ‘ programmet er :
1, foreldreløse barn bor hos besteforeldrene.
2, En av foreldrene er døde og den andre er syk.
3,En av foreldrene er syk og den andre uten jobb.
4, Elevene som er de fattigste.
5, Og andre med spesielle situasjoner som har behov for hjelp.

Utenom besøk og utdeling av stipend hver måned får de også veiledning , oppfølging og stiller opp ved nødhjelp. Vi støtter hele veien til de er ferdig med PTTBH undervisning, men de må være aktiv og læringsvillige. Totalt nå har vi 38 elever som får stipend av oss.
Hver måned får de rundt 500.000vnd. eller 1.000.000vnd. som sponset direkte fra sponsorer. De som ikke har fått sin eget sponsorer vil Phuc’sfond støtte de gjennom sponsorer.
For 250 – 300 kr = 30 usd vil du hjelpe en fattig elev til å fullføre sin drømmen.
På vegne av Phuc’sfond takk til alle sponsorer som alltid støtter oss til å fullføre jobben.

Med Vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc