Liên hệ

Du kan hjelpe

Fondet har hjulpet mange og vil gjerne fortsette med det. Til det trenger vi hjelp. Du kan sponse familiedager, elev- og studentstipend, fattige familier, bygging av hus eller gi månedlige bidrag.

All virksomhet er basert på frivillig arbeid, og bortsett fra bankutgifter til pengeoverføring og avgift til Brønnøysundregisteret, går absolutt alle innsamlete midler uavkortet til de fattige i Vietnam.

Phuc’s Fond Org.nr: 997 489 179 Konto nr. 3411 35 49981
Facebook Phuc’s Fond

Leave a Reply