MÅNEDSAVSLUTNING APRIL.2022

Under perioden med pandemien har verdensøkonomien endret seg negativt, og dette har påvirket vår finansiering av aktiviteter i denne perioden. Budsjettet for april ser ikke lysende ut og vi ligger med VND 80 050 000 i underskudd for april måneden.

Mai måneden blir en travel periode med aktiviteter. Vi skal starte opp med husbygging og rentvannssystem prosjekter. I tillegg vil vi sende 80 gaver til fattige husholdninger, organisere familiedag til sentrene, utdeling av stipend og utdeling av 500 matpakker til fattige pasienter under behandling på sykehus.

Alt dette ville vi ikke kunne klare uten deres hjelp. Vi ønsker å sende en stor takk til alle som har bidratt med å hjelpe vanskeligstilte mennesker. Vi håper også at dere vil fortsette å være med oss videre, slik at vi kan realisere vår misjon “HELP TO HELP”

Phuc Nguyen Quang.