MÅNEDSAVSLUTNING NOVEMBER 2021

November var en trist og vanskelig måned for oss på grunn av korona som har tatt over mange steder.
Selv om myndighetene fortløpende satte i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset, hvor mange steder ble nedstengt klarte vi allikevel å utføre en god del av jobben vår.

Det har vært en utfordrende måned , men sammen med støttespillere som dere har vi så langt hjulpet mange mennesker gjennom krisen. Takke være den omfavnelsen og sympatien fra dere som støtter oss i å realisere ” Help To Help .

I desember måned utenom månedlig aktiviteter , skal vi dele ut 500 gaver til husholdninger som har vanskelige forhold under pandemien i Thua Thien Hue og Quang Tri , gjennom ” Phuc’sFond – Xuan Nghia Tinh” programmet.

Vi trenger virkelig dere som bidrar til at mennesker skal få et bedre liv.
På vegne av Phuc’sFond ønsker alle dere en fin førjuls tid.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc