OPPSTART MED BYGGING AV RENTVANNSYSTEM – ANDRE OG TREDJE RUNDE MED BEFARING OG OVEREKKELSE AV PENGER FOR BYGGEPROSJEKTER

I dag med sponsing av Linda Thuy var vi i A Vuong kommune for å bygge et offentlig toaletter til etniske minoriteter, samt på befaring og overrakte penger til følgende husene:
– Huset til A Lang Blop født 01.01.53 som bor i A Vuong kommune- Quang Nam.
– Huset til A Lang Hoor født 01.01.82 som bor i

A Vuong kommune- Quang Nam.
Disse to husene pluss to til i Quang Tri og to rentvannsystemer i år er sponset av ektefellene Ky Nguyen- Tram og hennes venner i Hampton. De har organisert musikk kveld til inntekt for byggingen, dette er veldig bra gjort av dem og vi setter stor pris på det.

På vegne av Phuc’sfond vil vi takke det vietnamesiske folket i Hampton, ektefellene Ky Nguyen- Tram og fru Linda Thuy og alle andre velgjørerne for deres bidrag.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc.