OVERLEVERINGSSEREMONI FOR HUSET TIL HO VAN THEP

Etter så mange hindringer på grunn av covid-19 som rammet A Luoi og hele landet, ble endelig det fjerde huset av sju hus ferdig bygd og klar til å bli utlevert til Ho Van Thep.

Ho Van Thep og 6 andre familier ble valgt ut da vi postet om at Phuc’sFond skal bygge 7 hus og tre rene vannsystemer:
https://www.facebook.com/.Phuc…/.posts/1810378445809580
I juni -2021 startet vi med byggingen av arbeidet. Huset til Ho Van Thep startet 12/6-21.
https://www.facebook.com/.phucs…/.posts/1863986640448760

Selv om byggingen startet ganske tidlig , men pandemien gjorde at vi manglet bygningsarbeidere og førte til forsinkelser. 3 oktober-2021 da vi besøkte for å kartlegge og tildele byggstøtte for tredje runde var grunnleggende konstruksjon av huset fullført.
https://www.facebook.com/phucs…/.posts/1948676428646447

Chương Jôn Đặng – Saigon service sponset all byggekostnad for Ho Van Thep sitt hus. I dag 15/10-2021 ble overleveringsseremonien gjennomført for å gi huset til Ho Van Thep familien.

I tillegg fikk de også riskoker, vannkoker , gryte , service og andre viktige ting.
På vegne av Phuc’sfond vil vi takk til Chương Jôn Đặng – Saigon Service og sponsorer som alltid bryr seg og støtter, slik at vi har midler til å hjelpe de fattige folk.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc