PHUC’S FOND DELER UT 112 PANDEMIGAVER I PHU VANG OG PHU LOC – THUA THIEN HUE

Da det ble koronautbrudd for tredje gang i april – 2021 , ble hele området i Loc Tien og Loc vinh kommune sperret. På dette stedet lever folk av jordbruk og fiskefangst. Livet er veldig vanskelig og pandemien har gjort det enda vanskeligere.

Vi så at de hadde et stort behov for hjelp i denne situasjonen , så Phuc’sFond har sendt ut informasjon og bedt sponsorer hjelpe til. Etter det fikk vi støtte av : Betty Le, Thu Huong Phan , Nhu Phan Nguyen,Tramy Hoang, Trang Pham,Phi Mai, Phan Queen , Hoa Nguyen, Hiep Nguyen , Yen Nguyen,. Van Nguyen, Thi Thuy Nguyen, Nga Truong , Phi Nguyen. Over 110 gaver ble delt ut av Phuc’sFond i dag i de to kommunene Loc Tien og Loc Vinh.

Utennom det, bidro Betty Le med 10 ekstra gaver til de mest vanskelig husholdninger i Phu Hai, Phu Vang. På vegne av Phuc’sFond takk til alle sponsorer som hjelper oss til å hjelpe alle i nød.

Med vennlig hilsen
Nguyen Quang Phuc